FUNDACJA IM. JÓZEFA BRODY

"Swoboda, swoboda tyś moja uroda, rosła żeś z górami rośni razem z nami..."

50979339_340957526503738_248456222051244

Nasze korzenie

Rodzinny dom od zawsze był naszą małą ojczyzną. Tata uczył nas jak ważne jest żyć w zgodzie ze sobą czerpiąc z pierwotnych źródeł. Z pewnością tego kim jesteśmy możemy otwierać się na świat, na spotkanie z drugim człowiekiem wspólnie doświadczając "Tu i teraz". Słowa Taty: "Jestem jedną nogą w swoich źródłach, a drugą mogę sobie chodzić po całym świecie" zainspirowały nas do kontynuowania jego dzieła w fundacji

DSCF9602.jpg

FUNDACJA IM. JÓZEFA BRODY — CZEKAMY NA KONTAKT

+48 512 632 555

Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie Fundacja JÓZEFA BRODY utworzyło miejsca pracy w ramach projektu "OWES obszaru bielskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

©2019 by Fundacja . Józefa Brody.